THÔNG TIN ĐẶC VỤ

Khám phá thêm những phương thức mới để đặt Bom và chiến đấu với đối thủ bằng các chiến binh tinh nhuệ, chiến lược gia uyên bác và thợ săn lành nghề.

Khám phá thêm những phương thức mới để đặt Bom và chiến đấu với đối thủ bằng các chiến binh tinh nhuệ, chiến lược gia uyên bác và thợ săn lành nghề.