Go to article list
06/02/21Thông báo

BÌNH CHỌN NGAY: Gói Ngược Thời Gian

Gói Ngược Thời Gian sẽ trở lại vào Hồi 3 cùng với một điểm nhấn đặc biệt. Các skin vũ khí trong gói này sẽ do người chơi bình chọn. Đồng thời, một phần lợi nhuận thu được từ việc bán gói skin vũ khí này sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện! 

Từ ngày 02/06 - 07/06, hãy bình chọn cho skin yêu thích của bạn trong từng danh mục dưới đây (tổng cộng 4 danh mục) để quyết định những skin nào sẽ được tái xuất trong Gói Ngược Thời Gian khi Hồi 3 bắt đầu. Các skin có nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được công bố vào ngày 16/06. 

Hãy mua gói skin vũ khí này từ ngày 22/06 - 08/07. 50% số tiền thu được từ việc bán skin vũ khí và 100% từ phụ kiện trong Gói Ngược Thời Gian sẽ được quyên góp cho Quỹ Tác Động Xã Hội Của Riot Games, với sự hợp tác của Impact Assets.

VALORANT_GBB_Winner-vie-1.png

0