Go to article list
06/03/21Thông báo

Cùng ăn mừng sự kiện Sắc Màu Hân Hoan trong VALORANT

Hãy cùng toàn thế giới ăn mừng sự kiện Sắc Màu Hân Hoan với một bộ sưu tập các vật phẩm trong trò chơi của VALORANT mà bạn có thể quy đổi trong suốt tháng 6.

Chỉ cần truy cập vào trang quy đổi phần thưởng của chúng tôi, nhập mã tương ứng trong danh sách bên dưới để mở khóa 7 Thẻ Người Chơi và 2 danh hiệu Sắc Màu Hân Hoan.

THẺ NGƯỜI CHƠI SẮC MÀU HÂN HOAN

Sắc Màu Hân Hoan // Cầu Vồng - Mã quy đổi: [PRISMATIC]

Sắc Màu Hân Hoan // Kẹo Bông Gòn - Mã quy đổi: [COTTONCANDY]

Sắc Màu Hân Hoan // Màu Cơ Bản - Mã quy đổi: [PRIMARY]

Sắc Màu Hân Hoan // Thiên Hà - Mã quy đổi: [GALACTIC]

Sắc Màu Hân Hoan // Hoàng Hôn - Mã quy đổi: [SUNSET]

Sắc Màu Hân Hoan // Chạng Vạng - Mã quy đổi: [TWILIGHT]

Sắc Màu Hân Hoan // Kem Tuyết - Mã quy đổi: [SHERBERT]

PrideCelebration_1920x1080_InArticle.jpg


DANH HIỆU SẮC MÀU HÂN HOAN

Sắc Màu Hân Hoan - Mã quy đổi: [JUBILANT01]

Đồng Minh - Mã quy đổi: [JUBILANT02]

0